راه های ارتباطی با شهرک های کشاورزی ایران

ارتباط مستقیم با تیم بازاریابی شهرک های کشاورزی ایران

نام و نام خانوادگی تلفن
نگار نیک نژاد ۰۲۱-۸۸۷۲۷۶۸۰
نگار کهندانی ۰۲۱-۸۸۷۲۱۵۴۱
آرزو عابدزاده ۰۲۱-۸۸۵۵۲۴۰۷
سارا منطقی ۰۲۱-۸۸۵۵۲۱۹۰
مرضیه کاکایی ۰۲۱-۸۸۵۵۲۸۳۲

" کاربر محترم در صورت داشتن هر گونه شکايت با شماره تماس هاي ما تماس حاصل فرماييد يا به آدرس ما مراجعه نمائيد "