شعب شهرک های کشاورزی ایران

ردیف نمایندگی مسئول نمایندگی کد نمایندگی شماره تماس آدرس
1 دفتر مرکزی شهرک های کشاورزی ایران خانم مهندس رستمی s-j-۱۰۰۰ ۰۲۱-۸۸۵۵۰۰۸۰ تهران یوسف آباد - خیابان فتحی شقاقی - پلاک ۵۰ - طبقه همکف - واحد ۲
2 نمایندگی پردیس خانم احمدی s-j-۱۰۰۱ ۰۲۱-۷۶۲۴۵۷۸۲ شهر جدید پردیس - میدان امام خمینی - مجتمع تجاری گلستان - طبقه همکف - پلاک ۱۴